Monday, February 27, 2006

Good morning. You slept well?

All simple monkeys with alien babies
Amphetamines for boys
Crucifixes for ladies
Sampled and soulless
Worldwide and real webbed
You sell all the living
For more safer death


Нещо се случва тия дни. Главата ми малко бучи. Изпадам в хипеактивини състояние по никое време (примерно 3 през нощта). В момента слушам "This Is The New Shit". Wakin' up, I guess... Преди известно количество години се събудих така - помня го като че беше вчера как седях на дървото на английска с уолкмена с "Mechanical Animals".

1,000 mothers are praying for it
We're so full of hope
And so full of shit
Build a new god to medicate and to ape
Sell us ersatz dressed up and real fake


Е, тогава се събуждах от нещо сериозно, докато днес мисля, че се събуждам просто от зимата. Но чувството е подобно и... е прекрасно! Чувствам как кръвта шурти по вените ми, все по-бързо и по-бързо, за секунди настроението ми ескалира от нищо и никакво до абсолютно екзалтирано... Е, това е което аз наричам "радост от живота". At last... Имам чувството, че някой е свалил нещо от гърба ми - тази сутрин се чувствам като преди 5 години - малко по-объркан, малко по-несигурен, много по-стихиен и много много по-жив.

And when we were good
you just closed you eyes
So when we are bad
we're going to scar your minds


Feels like the spring is here again - the time of the year my body's buzzing and I feel like I've lost my head some time ago... Just dive in it head over feet and... God help the ones around me! :)

1 comments:

vlad said...

...тъдява и напоследък, явно да заспиш безцелно и дълбоко е кът.
...имам подобни спомени-лилави от цветни стени на образи, гръмки, от музиката ще да е.

добре е да сменяш бързо песните.
Браян и текстовете...
...само време да имаш, живот да витаеш, енергия да поглъщаш по-жадно от акордите на смисленото олицетворение.