Thursday, September 27, 2007

Празник на българския програмист!

Честито, колеги! Вече официално си имаме професионален празник и това е 4 октомври - рожденният ден на Джон Атанасов!

4 октомври - ден на българския програмист!


Както се казва "това заслужава да се полее!" Поливанията - на съответната дата.

С това празниците, които би могъл да празнува един уважаващ себе си компютърджия стават точно три (магическото число!):

- ден на системния администратор (последният петък на юли)
- ден на програмиста (256-тия ден на годината)
- ден на българския програмист (4 октомври)

Да са ни честити!

Източник: Darik News - Министрите обявиха Празник на българския програмист.

0 comments: