Tuesday, June 09, 2009

Refuse to be Terrorized

The point of terrorism is to cause terror, sometimes to further a political goal and sometimes out of sheer hatred. The people terrorists kill are not the targets; they are collateral damage. And blowing up planes, trains, markets or buses is not the goal; those are just tactics.

The real targets of terrorism are the rest of us: the billions of us who are not killed but are terrorized because of the killing. The real point of terrorism is not the act itself, but our reaction to the act.

And we're doing exactly what the terrorists want.


Много добро есе по въпроса "Тероризъм", препоръчвам го на всички!

Bruce Schneier - "Refuse to be Terrorized"

Прочетете го, поемете си дъх, изпълзете от дупката в която сте се сврели и си живейте живота!

PS: Към хората, които отдавна са разбрали, че трябва да се вземат мерки за противодействие, но най-вече не трябва да се всява паника навсякъде и да се промиват с ужас мозъците на всички хора по света (и най-вече на децата) искам да кажа следното: Извинявайте за спама...

0 comments: