Friday, August 14, 2009

On terror, its coutermeasures and the inevitable statistics of them

По въпроса е изписано много, за това аз няма да задълбавам с аматьорските си разсъждения, а просто ще дам насоки за четене.

Темата:

Защо настоящият подход за борба с тероризма е ниско ефективен и предразположен към грешки, ощетяващи цивилното население несъразмерно много спрямо позитивния ефект от него?

Проблемът:

Ако имаме невероятно добър метод за разпознаване на терористи, който има 99% успеваемост, то шансът даден обект, посочен от него за терорист наистина да е такъв е 0.1%!

Материалите:

Sam Savage and Howard Wainer - Until Proven Guilty: False Positives and the War on Terror

Understanding Uncertainty
- Screening for disease and dishonesty

Understanding Uncertainty
- Screening for HIV

Statistics is sick!

And do not forget what Bruce Schnier said about the "War on the Unexpected", i.e. the war on the different!

0 comments: