Tuesday, March 23, 2010

Windows: files and filenames

Някога да сте се чудили защо не можете да изтриете дълбока директорийна структура под Windows? Оказва се, че има едни забавни ограничения, които поред този форум са следните:

Ограничения за брой файлове или поддиректории:

FAT16 - 512
FAT32 - 65,534
NTFS   - 4,294,967,295

Ограничение за дължината на пътя + името на файла:

Path length + Filename length <= 259

Q: Как да изтрием все пак такава структура?
A: Отворете една конзола и използвайте командата rmdir /s <dirname>.

0 comments: