Friday, July 20, 2007

No OOXML!

Фондация “Отворени проекти” публикува становището си по черновата за стандарт ISO 29500. По-точно това е заявката на MicroSoft за стандартизиране на техния формат за офис документи, алтернативен на вече приетия OpenDocument Format (ISO/IEC 26300). На фона на съшествуващите вече формати DOC и XLS и публикациите и в пресата (online), и в блоговете не мисля да коментирам допълнително.

В публикуваното си становище ФОП призовава към отхвърляне на OOXML. Ще цитирам само първа точка от тяхната аргументация:

Вече съществува стандарт одобрен от ISO под името OpenDocument Format (ISO/IEC 26300), който има същото предназначение като DIS 29500. И въпреки, че наличието на конкурентни продукти е нещо добро, то наличието на конкурентни стандарти противоречи на идеята за стандарт изобщо и е бреме за индустрията, правителството и гражданите. Отхвърлянето на DIS 29500 би дало ясен сигнал на софтуерната индустрия за нуждата от консолидиране върху единен стандарт за електронни офис-документи.


Пълното становище на ФОП можете да прочетете тук: Становище на ФОП относно дискусията върху DIS 29500 в националните комитети към ISO и в частност ТК57 към БИС

0 comments: