Wednesday, August 15, 2007

Апатичен полуразпад

От какато съм се върнал в София малко по малко ме наляга апатия и се връща желанието да тегля майната на всичко и да го зарежа. Абсолютно ми е неизвестно защо се получава така. В момента дори изпитвам затруднения да си допиша поста.

Опитвам се да работя - зачитам се в кода, нахвърлям идеи как трябва да се подходи и ... умът ми просто отплува в нищото. Гледам екрана тъпо в продължение на няколко секунди и започвам да правя нещо друго. Установявам, че и върху него не мога да се съсредоточа и се прехвърлям на нещо трето. Епозодът се повтаря и отново се опитвам да работя. Написвам нещо, изтривам друго и цикълът се затваря.

0 comments: