Monday, January 28, 2008

Two-minutes Hate

Георги ни покани в своята Двеминутка на омразата.

Мълчаливо подкрепям.

0 comments: