Friday, May 08, 2009

Cyberwar: Myth or Reality?

Cyberwar is certainly not a myth. But you haven't seen it yet, despite the attacks on Estonia. Cyberwar is warfare in cyberspace. And warfare involves massive death and destruction. When you see it, you'll know it.

source: Bruce Schneier

Есетата на Bruce Schneier се оказват доста увлекателно четиво. Съвсем не претендирам да съм на 'ти' с материята, но нищо не пречи да събирам тошиците знание, които успявам да разпозная.

0 comments: