Friday, June 19, 2009

Wings. New element.

Днес за пръв път в живота си разперих въздушни криле. Чувството беше невероятно леко и приятно. Може би ще се повтори? Дано.
Не смятам, че огънят си е отишъл от мен - чувствам го как клокочи, гневът му ме изпълва както винаги до сега.
Но ледът... Може би ледът ще си иде? Съмнявам се, но... все пак тая надежда. Крайно време е да се науча да укротявам разрушителните стихии и да давам глас на съзидателните.

PS: Yes, each of my steps is traced by blazing inferno...