Monday, October 19, 2009

За достъпа до информация

Попадна ми една доста добра статия относно достъпа до лични (в това число и данъчни) данни:

Митът за недостатъчния достъп до данни на гражданите

(via Делян).

1 comments:

ryhr said...

rthrt