Thursday, December 15, 2005

Още няколко думи за свободата

"I worry about my child and the Internet all the time, even though she's too young to have logged on yet. Here's what I worry about. I worry that 10 or 15 years from now, she will come to me and say 'Daddy, where were you when they took freedom of the press away from the Internet?'"
--Mike Godwin, Electronic Frontier Foundation

source: The Freenet Project Homepage


Електронната свобода винаги ме е интересувала живо по една много очевидна причина - това е моята свобода! И това, че хората трябва да се борят за подобни абсурдно очевидни свободи, като свободата да се разходиш из парка без полицията да знае точно при кое храстче си седнал (за справка - ето една интересна статия за това как хората се следят по мобилните им телефони) просто ми изправя косите, защото в мен веднага напира въпросът:
"Господи, ами ако загубят?"

В доста анимета е залегнала идеята за всемогъщата зла МегаКорп, която знае всичко за всички и държи населението в почти робско подчинение. За съжаление от година на година прекарана в Мрежата тази идея ми изглежда все по-малко фантастична и все по-често виждам опасността да се показва на хоризонта.

0 comments: