Tuesday, November 13, 2007

EU Constitution

Visit X09.euОколо влизането на България в ЕС се вдигна много шум, имаше много внимание, радост, призиви, обещания и т.н., както си му е редът. Интересното е, че след това нещата се поуталожиха и вече едва ли не никой пет пари не дава по темата. А междувременно от хората в ЕС ("the peoples in EC") се очаква да вземат някои решения относно бъдещето на същия този съюз.
Едно от тези решения е бъдещата Европейска Конституция, която следва да бъде приета към 2009 година. По този повод се разисква трябва ли да има референфум или не. Специално за това разискване е поставен и сайт - x09.eu.
Не ви казвам "гласувайте" или "не гласувайте".
Идете, прочетете, помислете и решете за себе си.

0 comments: